duitse herder puppies te koop


Gedrag en Levensruimte van de Duitse Herder

 

De Duitse Herdershond vertoont een voortreffelijk samenspel van lichamelijke en geestelijke kwaliteiten. Te enthousiaste liefhebbers hemelen hem misschien teveel op, maar dat neemt niet weg dat van de Duitse Herder heel wat meer mag worden verwacht dan van menig ander ras. De Duitse Herder is vaak bijzonder oplettend, levendig en zeker van zichzelf onder veel omstandigheden. Ook valt op dat hij goed met mensen kan opschieten en precies weet wat hem te doen staat, ook in nieuwe of onverwachte situaties. Een goede Duitse Herder is niet angstig of agressief, maar stelt zich ook nooit slap of ongeïnteresseerd op. Het is echter voor alles een intelligente hond, die ongekende vaardigheden toont als het erom gaat te begrijpen wat er van hem wordt verwacht. Hij is erg gehecht aan de mensen die zijn respect en vertrouwen hebben weten te winnen. De Duitse Herdershond doet alles voor een aai of goedkeurend woord, zonder zich daarbij slaafs op te stellen. Hij is wat dit betreft gevoelig, maar trots. Als oorspronkelijke herdershond heeft hij veel ruimte en beweging nodig om zijn geestelijk evenwicht te vinden en zijn energie op een goede manier kwijt te kunnen.

 

 

Hij is het toonbeeld van een werkhond: sportief, uitzonderlijk lenig, stoer, sterk en met een onvoorstelbaar uithoudingsvermogen. Gezien al deze eigenschappen is hij dus niet zonder meer geschikt om te leven in een huis zonder tuin. Ondanks zijn aanpassingsvermogen aan omstandigheden die afwijken van zijn oorspronkelijke leefomgeving, moet men niet vergeten dat het een hond is die vroeger soms dag en nacht met zijn baas en de kudde optrok. Als de Duitse Herder toch in de stad en/of een huis zonder tuin wordt gehouden, moet er veel met hem worden gewandeld. Daarbij moet hij ook de gelegenheid krijgen vrij te rennen en te ravotten, of lekker buiten te luieren.

 

De Duitse Herder is waakzaam, een beetje wantrouwend zelfs, zoals alle goede herdershonden betaamt. Hij bewaakt van nature de mensen met wie hij samenwoont en hun eigendommen. De veel gehoorde veronderstelling dat hij een 'bloeddorstige wolfshond' zou zijn, is echt uit de lucht gegrepen. Een evenwichtige Duitse Herdershond is niet agressief. Als hij al de naam heeft agressief of een angstbijter te zijn, komt dat vaak door de rol die mensen hem hebben opgedrongen. Hij is eerder nadenkend en vaak veel minder impulsief dan veel honden van verwante rassen. Alleen als iemand kwaad in de zin heeft, doet hij er verstandig aan een Duitse Herder niet te vertrouwen.

 

Wie een pup van dit ras wil aanschaffen, moet zich wel goed ori├źnteren en bij een fokker met naam aankloppen. Door de enorme populariteit van deze honden zijn er mensen die alleen voor het gewin Duitse Herders fokken, zonder zich daarbij om de kwaliteit van de ouders, de puppy's en de noodzakelijke socialisatie van de puppy's te bekommeren. De Duitse Herder moet al op jonge leeftijd met de nodige soepelheid worden opgevoed, zonder dat daarbij een zekere besluitvaardigheid uit het oog wordt verloren. De pup moet nu eenmaal de nodige zekerheid en duidelijkheid worden geboden, waarbij de gezinssituatie een belangrijke plaats inneemt.

 

Duitse Herder pup

 

De oorspronkelijke herdershonden trokken immers ook voortdurend met de mens op. Op die manier zal er een innige band ontstaan tussen de hond en zijn baas, op grond waarvan de pup zijn zo bijzondere en indrukwekkende eigenschappen kan ontplooien. Tegenover kinderen treedt de Duitse Herder meestal met zachtheid op, als hij tenminste van jongs of aan hen is gewend, maar hij kent zijn eigen kracht niet. Bovendien is hij zeer gevoelig, zodat hij zich snel uitgesloten kan voelen of jaloers wordt. Daarom mag de hond nooit zonder toezicht met kleine kinderen omgaan. Om zich echt gelukkig te voelen, heeft de Duitse Herdershond er veel behoefte aan om met zijn baas samen te zijn. Voor de pup is direct contact met mensen zelfs van levensbelang. Ook moet hem genoeg afwisseling worden geboden. Hij vernielt nog liever alles om zich heen, dan dat hij zich verveelt. Als hij ouder wordt, wil hij zich graag nuttig maken en is dan met plezier vele uren per dag in de weer met allerlei taken en klusjes. Als deze hond zich op die manier kan ontplooien, blijkt ook waarom hij zo enorm populair is: vanwege zijn vitaliteit, zijn kracht, stoerheid, evenwichtigheid en betrouwbaarheid, maar vooral om zijn levenslust en intelligentie.

 

bron: mijn hond, mijn vriend